Psihoterapija Koper (on-line)

Sem Špela Podnar, uni. dipl. sociolog, mag. kognitivno - vedenjskega svetovanja in specializantka psihoterapije. Svojo pot sem pričela kot sociologinja in sem več kot 10 let nabirala izkušnje v multinacionalnem okolju.

Tekom mojega profesionalnega razvoja sem se zaradi porasta čustvenih stisk med slovenskim prebivalstvom odločila, da svoje znanje nadgradim. Odločila sem se za magistrski študij, kjer sem se naučila metod obravnave čustvenih in vedenjskih težav.

Zaradi porasta anksioznosti, o kateri so mi poročali ljudje, sem se tekom študija dodatno usmerila v raziskovanje anksioznosti in različnim možnostim pomoči, ki jih nudi slovenski prostor.

Magistrirala sem na temo Spopadanje z anksioznostjo v Sloveniji. Svoje znanje sem dodatno nadgradila s psihoterapevtsko specializacijo integrativne transakcijske analize, kjer sem pridobila širše znanje o pristopu k različnim čustvenim in duševnim motnjam, o raznovrstnih pristopih pomoči, ki jih lahko nudimo posamezniku ter o pomembnosti individualnega pristopa k vsakemu človeku posebej.

Za svoj razvoj skrbim s konstantnim vključevanjem v dodatna izobraževanja ter rednimi supervizijami in intervizijami.

koper psihoterapijaPomagam vam lahko pri:

  • Anksioznosti, fobijah, paničnih napadih
  • Vsiljivih mislih in kompulzijah
  • Depresiji - Izgorelosti
  • Nespečnosti in telesnih bolečinah (kjer ni najti fizičnega vzroka)
  • Težavah v odnosih
  • Predelavi travmatičnih izkušenj
  • Prehranskih motnjah
  • Nizki samozavesti
  • Učenju sproščanja
  • Boljšem poznavanju sebe.

Individualna svetovanja in terapije izvajam v svoji zasebni praksi. Ponujam srečanja v živo v Kopru in online srečanja, ki potekajo preko platforme Zoom.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokacija: Šmarska cesta 7a, 6000 koper